Bridges-Karr Consultancy (BKC) is in 2003 begonnen met als doel het ondersteunen van academici, onderwijsinstellingen en organisaties met een scala aan wetenschappelijke en professionele diensten voornamelijk op het gebied van vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en vrijwilligersmanagement. Oprichter en directeur van BKC is dr. Linda Bridges Karr.


Linda (1960) is in 2001 bij de University of South Carolina (VS) binnen de Faculteit Sociologie gepromoveerd met haar proefschrift Association and Organization: An Examination of Issues Relating to Cooperation in the Context of a National Volunteer-Run Membership Organization. Daarvoor heeft ze in 1997 een Master of Public Administration (Master Bestuurskunde), met als specialisatie non-profit organisaties.


Als onderzoeksconsulent houdt Linda zich bezig met het faciliteren en deels uitvoeren van verkenningen, verdiepingen, evaluaties en andere vormen van onderzoek die binnen inhoudelijke projecten ingebed zijn, en de versterking van maatschappelijke organisaties. Haar expertise is voornamelijk gericht op vrijwilligers en vrijwillige inzet, waar zij samen met organisatieadviseurs en mensen uit de praktijk werkt om theoretische concepten toe te passen om tot inzicht te komen over actuele vraagstukken in het veld. Linda is gepromoveerd op de mogelijke effecten van verschillende combinaties van vrijwilligers en betaalde krachten binnen vrijwilligersorganisaties. Daarnaast heeft ze ruime ervaring met vragen over vrijwilligersmotivatie en het managen daarvan. Linda werkt samen met collega’s in de praktijk op basis van verschillende methoden, onder andere vragenlijsten, interviews, focusgroepen, inhoudsanalyse en interactieonderzoek.


In zowel haar opleiding als haar professionele ervaring zoekt Linda altijd naar de integratie van theorie en praktijk. Zo is zij actief in de nieuwe afdeling “Pracademics” van de internationale Association for Research on Nonprofit Organizations and Voluntary Action (ARNOVA), die erop gericht is om wetenschappers en mensen uit de praktijk dichter bij elkaar te brengen, met als doel bruikbare theorie en gegronde praktijk.


BKC voert projecten uit voor diverse opdrachtgevers, waaronder de Rotterdam School of Management Erasmus Universiteit, de Ministerie van OC&W, Partoer CMO Fryslân, svwo/Arcon en MOVISIE.