EXPERIENCE

 
Owner and Director: Bridges-Karr Consultancy (BKC) 2003 - heden
Projects for knowledge centers, governmental bodies, universities, social-development organizations and associations (e.g., MOVISIE, Netherlands Ministry of Health, Welfare & Sport, Netherlands Ministry of Education, Culture & Science, Utrecht University, Rotterdam School of Management – Erasmus University, SVWO-Arcon, Partoer)  
 
Researcher 2001 - 2003
University of Groningen, Faculty of Social Sciences  
   
Instructor of Sociology 1998 - 2004
University of South Carolina Columbia
University of South Carolina Aiken
Benedict College (Columbia, SC)
Midlands Technical College (Columbia, SC)
Hogeschool voor Pedagogisch en Sociaal-Agogisch Onderwijs (Groningen)
 
   
Editorial Assistant 1997 - 2001
Korea Journal of Population and Development  
   
Project Director 1998 - 2000
University of South Carolina: Various projects of the United States National Science Foundation  
   
Field Executive 1991 - 1994
Central Savannah River Girl Scout Council  
   

EDUCATION

 
PhD in Sociology, University of South Carolina 1997 - 2001
Dissertation: Association and Organization: An Examination of Issues Relating to Cooperation in the Context of a National Volunteer-Run Membership Organization
Major Professor: David Willer  
Areas of Specialization: Social psychology (group processes), Social demography, Experimental methods  
   
Master of Public Administration, University of South Carolina 1995 - 1997
Specialization: Non-profit organizations  
Capstone project: Environmental Scanning Report and Fund-Development Recommendations for the Aiken Center for the Arts (Aiken, SC)  
   
Bachelor of Arts in Sociology and Public Administration (USC Aiken) 1994 - 1995
   

SELECTED PUBLICATIONS

 
In English:  
Karr, L.B. and L.C.P.M. Meijs. 2006. Volunteer work and organizational commitment. in B. Buunk, D. Fetchenhauer, A. Flache, and S. Lindenberg, eds. Solidarity and Prosocial Behavior: A Framing Approach. Deventer, NL: Springer.
http://www.springer.com/social+sciences/book/978-0-387-28031-8
 
   
Meijs, L. and L.B. Karr. 2003. Managing volunteers in different settings: Membership and program management. In Stebbins, R.A. and M. Graham, eds. Volunteering as Leisure/Leisure as Volunteering: An International Assessment. Oxon, UK: CABI.
http://bookshop.cabi.org/?page=2633&pid=1738&site=191
 
   
Karr, L.B. 2007. I’ll do it because I want to, not because I have to: An exploration of the implications of obligation for volunteerability. Vrijwillige Inzet Onderzocht. Volume 4 supplement. pp. 131-138.
http://www.movisie.nl/publicaties/VIO_2007_supl-13.pdf
 
   
Hankinson, P., C. Rochester, L.B. Karr & I. van Steekelenburg. (2007). The application of marketing and branding within the context of volunteering: views from the United Kingdom and the Netherlands. Vrijwillige Inzet Onderzocht. 4:2, pp. 36-45.
http://www.movisie.nl/onderwerpen/internationaal/docs/VIO.pdf
 
   
Karr, L.B. 2004. Keeping an eye on the goal(s): A framing approach to understanding volunteers’ motivations. Vrijwillige Inzet Onderzocht 1:1, pp. 55-62.
http://www.movisie.nl/publicaties/VIO_2004_6.pdf
 
   
In Dutch:  
Ministerie van OCW. 2010. De Praktijk Leert: Een uitgebreide tussenstand na 2 jaar invoering van de maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs. (with Lucas C.P.M. Meijs)
www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2010/04/22/rapport-meijs-tussenstand-invoering-mas-na-twee-jaar.html
 
   
Karr, L.B. 2009. Vrijwilligersmotivatie. In W.J. de Gast, R. Hetem en I. Wilbrink (eds). Basisboek Vrijwilligersmanagement: Werven, Sturen en Motivatie . Bussum: Continho.
http://www.vrijwilligersmanagement.nl/
 
   
Karr, L.B. & S. Kamerbeek. 2009. Van affiniteit en actie naar participatie en betrokkenheid; een casusbeschrijving van online vrijwilligerswerk. Vrijwillige Inzet Onderzocht. 5:2
http://www.movisie.nl/publicaties/VIO_2008%20%20%2011-1.pdf
 
   
Karr, L.B. & R. Bekkers. 2008. De idealen spreken voor zich: maatschappelijke stage in Nederland geëvalueerd. Vrijwillige Inzet Onderzocht. 5:1, pp. 47-58.
http://www.movisie.nl/publicaties/VIO_2008%20%20%2010-5.pdf
 
   
Karr, L.B. 2008. Reflectie; een brug tussen de stage en de maatschappij. Beilen: Bridges-Karr Consultancy.  
   
Bekkers, R., & Karr, L.B. 2008. Evaluatieonderzoek maatschappelijke stage. Utrecht: Faculty of Social Sciences.
http://www.fss.uu.nl/soc/homes/bekkers/ems3.pdf
 
   
Karr, L.B. & A. van den Bosch. 2008. Ze zijn geweldig, maar waarom eigenlijk? Utrecht: MOVISIE.
http://www.movisie.nl/119343/def/home/publicaties/publicaties/ze_zijn_geweldig_maar_waarom_eigenlijk/
 
   
Karr, L.B. & S. Kamerbeek. 2006. Kijk eens in de spiegel hoe aantrekkelijk u bent: Het betrekken van jonge vrijwilligers. [Look in the mirror and see how attractive you are: Attracting young volunteers]. Bestuurs Rendement 9: November 2, pp. 10-11.
http://www.rendement.nl/bestuur/index/id6247-kijk-eens-in-de-spiegel-hoe-aantrekkelijk-u-bent.html
 
   
Karr, L.B. & M. van Loenen. 2006. Een school voor betrokkenheid; reflectieve en maatschappelijke betekenis van een experimentele sociale leerervaring. Vrijwillige Inzet Onderzocht. 3:1, pp. 63-71.
http://www.movisie.nl/publicaties/VIO_2006%20%20%205-6.pdf
 
   
Karr, L.B. Jongeren en vrijwillige inzet: een verhaal over motivatie. 2005. Vrijwillige Inzet Onderzocht, 2:2, pp. 47-56.
http://www.movisie.nl/publicaties/VIO_2005%20%20%204-5.pdf